04/11/2022

Získali jsme ocenění "Česká chuťovka a Dětská chuťovka"

Hodnotitelská komise 14. ročníku soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek udělila ocenění třem našim produktům.

Získali jsme ocenění "Česká chuťovka a Dětská chuťovka"

Značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „Česká chuťovka a Dětská chuťovka“, uděluje vždy na podzim hodnotitelská komise nezávislých odborníků, disponujících vysokým kreditem. Odbornými garanty soutěže, kteří zabezpečují vysokou míru její regulérnosti, jsou Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a VOŠ, Gymnázium, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ, která je také místem hodnocení. Složení hodnotitelské komise i zcela průhledný anonymní způsob výběru oceněných potravin vylučuje jakoukoliv manipulaci s výsledky či jejich ovlivňování jinými zájmy.

Nejdůležitějším kritériem, které musí každý přihlášený výrobek splňovat, jsou jeho vynikající chuťové parametry, samozřejmým předpokladem je jeho vysoká kvalita. Neméně důležitou součástí hodnocení je také vzhled a konzistence výrobku. Spojením těchto parametrů s českým původem potravin je značka Česká chuťovka a Dětská chuťovka zcela nezaměnitelná s jinými oceněními, která jsou v ČR udělována.

Hodnotitelská komise 14. ročníku soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek “Česká chuťovka 2022  a Dětská chuťovka 2022“ udělily cenu našim výrobkům:

Ocenění Česká chuťovka získaly naše produkty Pivní salám a Dušená šunka se sníženým obsahem soli. Ocenění Dětská chuťovka získala Medová šunka výběrová.

20+ prodejen v Česku.
Zastavte se u nás na jedné z nich.

Naše výrobky se prodávají v široké prodejní síti po celé České republice a na Slovensku, nejen ve velkých řetězcích, ale také v malých obchodech a nebo v našich vlastních obchodech Uzenářství Chodura. Přijďte si k nám ochutnat některý z našich výrobků.

Nahoru